KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogólne

Protokół Komisji Konkursowej dla rozpatrzenia ofert w konkursie na dofinansowanie zadań dla organizacji pozarządowych.

Protokół Komisji Konkursowej dla rozpatrzenia ofert w konkursie na dofinansowanie zadań dla organizacji pozarządowych.

13-02-2013

Protokół z dnia 23 stycznia 2013r komisji opiniującej wnioski o przyznanie dofinansowania zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, kultury, kultury fizycznej, opieki wychowawczej oraz opieki nad zwierzętami w okresie od 15 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.


Na podstawie Zarządzenia Nr 18/2013 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 14 stycznia 2013 r. na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2013 r. Komisja w składzie:
1. Zdzisława Zielińska – Przewodnicząca Komisji
2. Artur Szlapa – Zastępca Przewodniczącego
3. Andrzej Banasiak – Sekretarz Komisji
4. Jolanta Buczkowska – Członek Komisji
5. Maria Ziółek – Członek Komisji
6. Tomasz Sarnacki – Członek Komisji
7. Maciej Makowski – Członek Komisji
rozpatrzyła wnioski i postanowiła zarekomendować Panu Burmistrzowi przyznanie dofinansowania na poszczególne zadania określone w procedurze konkursowej następującym podmiotom:

1. Organizacja imprez i programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, kierowanych do dzieci i młodzieży.
Zostały zgłoszone 2 oferty. Komisja proponuje przyznać:
• Stowarzyszeniu „ Możesz” – 7 500,00 zł
• Fundacji „Rodzice – Szkole” – 5 000,00 zł

2. Całoroczna organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży – w różnych dyscyplinach sportu.
Zostało zgłoszone 10 zadań przez 7 podmiotów. Komisja proponuje przyznać:
• MKS „Piast” – 90 000,00 zł
• MUKS „Pivot” – 27 000,00 zł
• KS „Piastovia” – 11 000,00 zł
• Piastowskie Towarzystwo Tenisa i Bocce – 10 000,00 zł
• Pruszkowski Klub Karate – 9 000,00 zł
• UKS „Hyosai” – 7 000,00 zł
• „Możesz” – 5 000,00 zł

3. Całoroczna organizacja opieki nad dziećmi i młodzieżą z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych poprzez prowadzenie zajęć w ognisku.
Została zgłoszona 1 oferta. Komisja proponuje przyznać:
• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego – 50 000,00 zł

4. Organizacja imprezy sportowo – rekreacyjnej ‘Dni Piastowa na sportowo” czerwiec 2013 r.
Nie zgłoszono żadnej oferty. Komisja proponuje o ponowne ogłoszenie konkursu na w/w zadania.

5. Organizacja imprezy sportowo – rekreacyjnej „XIII olimpiady niepełnosprawnych” wrzesień 2013 r.
Nie zgłoszono żadnej oferty. Komisja proponuje o ponowne ogłoszenie konkursu na w/w zadania.

6. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w ramach akcji „Wakacje w mieście” w terminie 1.07. – 31.08.2013 r. dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Zgłoszone zostały 3 oferty. Komisja proponuje przyznać:
• PTTiB – 6 000,00 zł
• MUKS „Pivot” – 4 000,00 zł

7. Organizacja zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży oraz upowszechniania kultury i tradycji narodowej.
Zgłoszone zostały 3 oferty. Komisja proponuje przyznać:
• ZHP – hufiec Piastów – 23 000,00 zł
• „Możesz” – 7 000,00 zł

8. Ograniczenie populacji kotów wolno żyjących, walka z bezdomnością zwierząt i dokarmianie zwierząt na terenie Miasta Piastowa (działalność całoroczna).
Zgłoszono 1 ofertę. Komisja proponuje przyznać:
Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Koła w Piastowie – 12 000,00 zł

Jednocześnie Komisja wnioskuje do Pana Burmistrza o dokonanie przesunięcia (w oparciu o uchwałę RM Piastowa) kwoty 7 500,00 zł w ramach planowanego budżetu z kosztów rodzajowych określonych w zadaniu nr 1 do zadań z zakresu kultury fizycznej (sportu). Komisja proponuje aby w/w kwota została przeznaczona na dofinansowanie zadań dla:
• MUKS „Pivot” – 5000,00 zł
• UKS „Hyosai” – 2 500,00 zł

Na tym protokół zakończono.
Za zgodność protokół podpisali:

1. Zdzisława Zielińska
2. Artur Szlapa 
3. Andrzej Banasiak
4. Jolanta Buczkowska 
5. Maria Ziółek 
6. Tomasz Sarnacki
7. Maciej Makowski
 

« Powrót