KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komunikaty

Relacja ze spotkania Pruszkowskiej Grupy Roboczej dla NGO (z dn. 17.10.2012)

Relacja ze spotkania Pruszkowskiej Grupy Roboczej dla NGO (z dn. 17.10.2012)

21-10-2012

Udział wzięli: przedstawiciele i przedstawicielki pruszkowskich organizacji, Alicja Szpigiel (Starostwo Powiatowe) oraz Paulina Sobieszuk (Federacja MAZOWIA). Spotkanie rozpoczęło się o 16.30 i zakończyło ok. 18.30.

Na spotkaniu mówiliśmy o:

1. konferencji organizacji pozarządowych, która odbędzie się w czwartek 15 listopada w Starostwie Powiatowym w godz. 12.00 – 16.15 (16.30);
2. uwagach do projektu powiatowego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Roboczy program konferencji kształtuje się następująco (zaproszenia z ostateczną wersją programu rozsyłamy w przyszłym tygodniu):

12.00 - 12.10 - Ryszard Koszczyński: przedstawienie genezy pomysłu na konferencję, celów spotkania, programu dnia;
12.10 - 12.20 - Starosta Elżbieta Smolińska - wystąpienie nt. wizji współpracy z organizacjami pozarządowymi;
12.20 - 13.05 - Prezentacje ciał dialogu obywatelskiego i dobrych praktyk współpracy między JST a NGO i sektorem prywatnym z terenu powiatu pruszkowskiego:
- Partnerstwo Michałowice - ?
- Raszyńskie Forum NGO - Jarosław Wiśniewski
- Gmina Brwinów - ?

13.05 - 13.20 przerwa kawowa
13.20 - 15.30 - warsztaty tematyczne:
- Metodologia tworzenia diagnozy lokalnej - Marcin Mitzne
- Status OPP - Monika Chrzczonowicz
- Fundraising - Olga Wojciechowska

15.30 - 15.45 - przerwa kawowa
15.45 - 16.15 - sesja zamykająca, poświęcona Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego - początki inicjatywy, powstawanie, perspektywy rozwoju - Ryszard Koszczyński, Jarosław Wiśniewski.
16.15 - zakończenie konferencji.

Osoby zainteresowane włączeniem się w organizację konferencji proszę o kontakt.

W dalszej kolejności zajęliśmy się przygotowaniem uwag do projektu powiatowego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Informacje o przebiegu konsultacji na stronie
http://www.powiat.pruszkow.pl/index.php?cmd=aktualnosci&opt=pokaz&id=528. Otwarte spotkanie konsultacyjne odbędzie się 25 października 2012 r. o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa przy ul. Drzymały 30. Projekt programu znajduje się na podlinkowanej stronie Powiatu.

1. s. 15 "małe granty" - jakkolwiek pojęcie jest wyjaśnione w innym miejscu, to przy tabelce nie znajduje się wyjaśnienie, przez co nie dla wszystkich jest ono jasne. Prosimy o dodanie w tym miejscu wyjaśnienia pojęcia "małe granty";

2. s.8 pkt. 5 b) "okres realizacja zadania" (literówka), należy zmienić na "realizacji";

3. prosimy o uzasadnienie bardzo szczegółowo określonych priorytetowych zadań publicznych zawartych w Rozdziale 6 projektu (np. w formie załącznika do programu). Nie jest dla nas jasne, dlaczego akurat te a nie inne działania zostały uznane za szczególnie istotne i warte realizacji w 2013r. Dla przykładu, zadania z obszaru kultury i sztuki są określone bardzo szczegółowo (warsztaty jazzowe dla dzieci i młodzieży, album - Powiat Pruszkowski w starych zdjęciach), co bardzo ogranicza grono organizacji mogących startować w późniejszym konkursie oraz rodzi podejrzenia, że priorytety określono z myślą o konkretnych realizatorach działań, co nie powinno mieć miejsca. Sugestia, aby zarówno zadania priorytetowe jak i późniejsze konkursy formułować możliwie szeroko. W wymienionych wyżej przypadkach np. warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży oraz działania promujące Powiat Pruszkowski przy wykorzystaniu technik wizualnych.

4. wnosimy o określenie kwot przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań priorytetowych.

-----
Informacje dodatkowe, które pojawiły się przy omawianiu projektu programu:

1. w 2012 nie ma już środków własnych Powiatu na współpracę z organizacjami, pozostały środki z PFRON (nie określono ich wysokości);

2. wciąż (dopóki trwają konsultacje) można zgłaszać propozycje działań priorytetowych na przyszły rok. Propozycje można zgłaszać kontaktując się z p. Alicją Szpigiel organizacjepozarzadowe@powiat.pruszkow.pl lub kontakt tel. (22) 738-14-30 lub e-mail: a.szpigiel@powiat.pruszkow.pl oraz na spotkaniu 25 października.

Do zobaczenia na spotkaniu konsultacyjnym 25 października oraz na konferencji 15 listopada.

Z pozdrowieniami,
Paulina Sobieszuk
Specjalistka ds. rzecznictwa i informacji w projekcie „Budujemy współpracę na Mazowszu – od organizacji do federacji”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Federacja MAZOWIA
ul. Żytnia 16 lok. 31
01 - 014 Warszawa
Tel. 0 22 890 73 70, Tel. 0 22 652 22 66, Fax 0 22 350 64 40
http://www.mazowia.org.pl, http://www.facebook.com/Federacja.MAZOWIA
NIP: 521-32-36-580, REGON: 015 445 012, KRS: 00 00 145 690

« Powrót