KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogólne

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

12-10-2012

Burmistrz Miasta Piastowa zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Piastowa na spotkanie , które odbędzie się dnia 25 października 2012r godz. 18.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Piastowie.

Program spotkania:
1/.    Omówienie bieżącej działalności organizacji pozarządowych w Piastowie.
2/.   Informacja o realizacji „Programu współpracy … w 2012r".
3/. Omówienie wyników kontroli dot. prawidłowości wykorzystania środków budżetowych, przyznanych na podstawie zawartych umów przez organizacje pozarządowe w 2011 i w I półroczu 2012r.
4/. Omówienie projektu „Rocznego programu współpracy w 2013 roku Miasta Piastowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
5/. Wyjaśnienia dotyczące zasad współpracy w 2013r Miasta Piastowa z organizacjami pozarządowymi.
6/. Sprawy różne.
Zapraszamy.
Artur Szlapa
Sekretarz Miasta Piastowa

 

« Powrót