KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogólne

Inwestycje 2004-2006: oczyszczalnia, kanalizacja, internet

26-11-2003

Rada Miejska przyjęła plan inwestycyjny na lata 2004-2006. W tym czasie, za ponad 13 mln złotych zostanie dokończona kanalizacja wszystkich zamieszkanych dotąd terenów miasta i budowa oczyszczalni ścieków deszczowych. Ma powstać też zintegrowany system informatyczny Piastowa, który umożliwi między innymi bezpośredni dostęp do biur Urzędu Miejskiego i informacji o mieście z... kiosków internetowych usytuowanych na terenie Piastowa. Te ambitne plany są uzależnione w pewnym stopniu od funduszy strukturalnych UE. W sumie miasto stara się o ok. 7,3 mln złotych dotacji z Brukseli, która ma być przeznaczona na oczyszczalnię (4 mln) i informatyzację. W latach 2004-2006 środki własne gminy będą przeznaczone m.in na budowę dróg (645 tys.) i rozbudowę Przedszkola nr 2 przy ul. Lelewela (450 tys. zł). W pracach nad planem inwestycji brano pod uwagę opinie mieszkańców - także cytowane poniżej zdanie internautów, uwagi radnych i ekspertów. Wiele świetnych pomysłów musi jednak poczekać na bardziej tłuste lata. Tak jest m.in z koncepcją zagospodarowania centrum miasta, budową basenu i rozbudową szkół. Koszty tych przedsięwzięć na razie znacznie przekraczają możliwości gminy.

« Powrót